Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren - Meer informatieCookies toestaan

Overdragen van een lopende bestelling

Wijziging van de facturatiegegevens ten opzicht van de gegevens vermeld op de bestelbon

Het kan gebeuren dat u besteld hebt op eigen naam of op naam van de uitvoerder-plaatser-aannemer en dat omwille van persoonlijke of fiscale redenen de factuurgegevens anders moeten zijn dan aanvankelijk besteld.

Om deze dossierwijziging te doen moeten we het schriftelijk akkoord hebben van de twee partijen. Zowel de partij op wie het order opgemaakt werd en de partij waarop het factuur moet komen moeten ons akkoord geven met de dossierswijziging. Zodra we van de twee partijen akkoord ontvangen, zal een nieuwe orderbevestiging opgemaakt worden op de nieuwe gegevens.

Het totaalbedrag van het order zal ongewijzigd zijn.

De wijziging kan schriftelijk; brief per post of fax met handtekening van beide partijen.

Voor deze wijziging worden geen administratiekosten verrekend.


De tegelcalculator

Gebruik onze handige tegelcalculator om GRATIS uw hoeveelheden te berekenen!

Bereken zelf

Contact

VAN DEN BOSSCHE tegels & natuursteen
Klein Mechelen 22 – B-2880 BORNEM
Telefoon 0345/TEGEL (0345/83435)
Web www.tegel.be