Overdragen van een bevestigd order

Het kan gebeuren dat u besteld hebt op eigen naam of op naam van de uitvoerder-plaatser-aannemer en dat omwille van persoonlijke of fiscale redenen de factuurgegevens anders moeten zijn dan aanvankelijk besteld.

Om deze dossierwijziging te doen moeten we het schriftelijk akkoord hebben van de twee partijen. Zowel de partij op wie het order opgemaakt werd en de partij waarop het factuur moet komen moeten ons akkoord geven met de dossierwijziging. Zodra we van de twee partijen akkoord ontvangen, zal een nieuwe orderbevestiging opgemaakt worden op de nieuwe gegevens.

Hou rekening met onderstaande voorwaarden:

  • Het totaalbedrag van het order zal ongewijzigd zijn
  • Voor deze wijziging worden geen administratiekosten verrekend

De aanvraag voor overdracht order kan u enkel doorgeven door ons het onderstaande formulier ingevuld via post/fax of e-mail met gescande bijlage met handtekening terug te bezorgen met vermelding: "Formulier : Overdracht order"

Formulier overdracht order

Wijzigen facturatiegegevens na opmaak factuur

Na opmaak van de factuur kunnen we de factuurgegevens niet meer wijzigen.

Indien dit om persoonlijke of fiscale reden noodzakelijk is, kunnen we de opgemaakte facturen crediteren en op nieuwe facturatiegegevens factureren. De creditnota en nieuwe factuur zullen één globaal bedrag vermelden, er wordt geen detail meer opgesomd van de aangekochte goederen.

Hou rekening met onderstaande voorwaarden:

  • Het totaalbedrag van de factuur zal ongewijzigd zijn, enkel indien er een wijziging in het BTW tarief van toepassing is
  • Voor deze administratieve aanpassing zal een administratiekost van 60 euro Inclusief 21% aangerekend worden

De aanvraag voor wijziging facturatiegegevens na opmaak factuur kan u enkel doorgeven door ons het onderstaande formulier ingevuld via post/fax of e-mail met gescande bijlage met handtekening terug te bezorgen en de administratiekosten over te schrijven op één van onze bankrekeningnummers met vermelding: "Formulier : Aanpassen factuurgegevens na opmaak factuur"

 

Formulier aanpassen factuurgegevens na opmaak factuur