Vlekvorming type 1

Komt voornamelijk voor bij marmers maar ook bij bepaalde soorten lichtkleurige organoclastische kalkstenen (vb. Jura). Vlekvormig van het type 1 is het gevolg van een oxidatieproces (chemisch proces waarbij elektronen worden overgedragen van de ene stof naar de andere) in een basisch milieu van onzuiverheden. Deze onzuiverheden zitten van nature in de steen. Men vindt ze hoofdzakelijk in de aders of adertjes van de steen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan, maar er kunnen eveneens sporen ervan voorkomen in de adervrije massa van de steen. Vlekken van dit type steen ontstaan langzaam (kan 8 tot 12 maanden duren) en komen voor in de vorm van een geel- tot bruinachtige sluier die meestal niet gelijkmatig verspreid op het tegeloppervlak voorkomt.

Vlekvorming type 2

Deze vlekvorming komt vooral voor bij witte kalkstenen met een hoog gehalte aan organische stoffen. Ze ontstaat door een reactie tussen de organische stoffen die van nature in de steen voorkomen (dit zijn planten- en dierlijke resten) en de alkaliën (komen uit het cement en worden via het vocht van de mortel in de steen gebracht).  Deze vlekken ontstaan snel (logisch, immers de vlek komt er wanneer alkaliën in de steen wordt gebracht door het vocht van de mortel dat direct na plaatsing zijn weg naar het tegeloppervlak zoekt) en uiten zich in de vorm van min of meer uitgesproken bruine vlekken.