Travertijn kalksteen

Travertijn is een kalksteen die ontstaat door de neerslag van kalk in onverzadigde water. Ter verduidelijking: elke oplossing heeft aan een bepaalde temperatuur een verzadigingsgraad. D.w.z. dat er maar een bepaalde hoeveelheid van een andere stof in kan opgelost worden voor de oplossing verzadigt. Indien de verzadigingsgraad bereikt wordt, zal de oplossing veranderen in een vaste stof. Het gesteente travertijn gaat ontstaan wanneer de temperatuur van water - waar neerslag van kalk is - gaat dalen. Immers als de temperatuur van deze oplossing daalt, zal de verzadigingsgraad lager komen te liggen Hierdoor zal de hoeveelheid neerslag van kalk die reeds in het water zit nu plots voldoende zijn om de nieuwe verzadigingsgraad te bereiken. Om die reden zal de oplossing transformeren tot een vaste stof, het gesteente Travertijn.

De gaatjes in travertijn worden veroorzaakt doordat bladeren en nootjes e.d. in het water vallen. Deze zullen naar verloop van tijd verteren en dus een kleine holte nalaten in de steen. Dit type gesteente vindt men vaak terug bij geisers en heetwaterbronnen  Travertijn wordt vaak gerekend tot de marmers omdat het materiaal gepolijst kan worden. Maar vermits Travertijn een sedimentair gesteente en geen metamorf gesteente is, is het wel degelijk een kalksteen. Travertijn - en eigenlijk natuursteen in het algemeen - is bij vele grote historische gebouwen toegepast. O.a. het Colosseum in Rome is helemaal gemaakt uit travertijn gesteente. Dit illustreert nog maar eens de tijdloosheid en duurzaamheid van natuursteen.

Colloseum in Travertijn