Mozaïek op net

1| Controleren en voorbereiden van de materialen

Alvorens het plaatsen gestart kan worden, moet u de dozen waarin de mozaïeken verpakt zitten controleren. Bekijk tevens of er voldoende materiaal aanwezig is om het werk in één keer te vervolledigen. Elke doos is gemarkeerd met een tonaliteit, kaliber, kleur, bestelnummer en andere details. Deze referenties dienen doorgegeven te worden bij elke bijbestelling.

Controleren en voorbereiden van de materialen

2| Egaliseren van de ondergrond

Deze stap is belangrijk om de ondergrond perfect wit, egaal en gelijkmatig te maken alvorens te beginnen met plaatsen (een substraat van een andere kleur kan een omgekeerd effect hebben op het uiteindelijke resultaat). Indien u cementgebonden bepleistering heeft, gebruikt u best Bisazza AdHoc kleefcement gemengd met water. Bij het plaatsen van mozaïek op gipsplaten, moet er een geschikte primer gebruikt worden alvorens de lijm aangebracht kan worden.

Van zodra de lijm aangemaakt is kan u deze gelijkmatig verdelen met een truweel. Daarna moet het minstens 5 uur drogen.

Egaliseren van de ondergrond

3| Tekenen van de startlijn

Plaats de vellen op de grond, meet de totale grootte van 3 vellen naast elkaar. Laat telkens evenveel afstand tussen de verschillende vellen. Gebruik een laser waterpas om lijnen uit te zetten die u begeleiden naar de correcte positie van de vellen op het oppervlak, met dezelfde afstand ertussen als de drie vellen die hierboven vernoemd werden.

4| Kleefcement voorbereiden

Bereid de Bisazza AdHoc kleefcement door deze te mengen met water. Gebruik het Bisazza truweel met tanden van 3,5mm om de kleefcement uit te spreiden op het oppervlak. Eerst gebruikt u de vloeiende rand, daarna gebruikt u de getande rand. Kam de lijm zo dat de tanden zichtbaar zijn en dat ze als een geribbeld bed vormen. Nu kan de mozaïek geplaatst worden. De kleefcement moet altijd zacht en vochtig blijven: breng de kleefcement aan met een truweel onder een hoek van 45° met de ondergrond. Zorg ervoor dat het gelijkmatig uitgesmeerd wordt zonder dat er overtollige kleefcement achterblijft aan de voegen.

Bij het plaatsen van de mozaïek aan de wand, raden we aan om horizontaal te gaan kammen. Bij het aanbrengen van de kleefcement zorgt u steeds voor de best mogelijke hechting door de kleefcement te kneden

Kleefcement voorbereiden

5| Plaatsen van de mozaïek

De mozaïeken zijn geplaatst op een net dat direct geplaatst wordt op de kleefcement. Zorg ervoor dat de lijnen van het net steeds verticaal geplaatst worden.

OPGELET! De afstand tussen de verschillende vellen moet steeds hetzelfde zijn als de afstand tussen de individuele mozaïeken. Op die manier ziet u geen contouren meer van de afzonderlijke vellen na het voegen.

Bij het plaatsen van de mozaïeken dient er geen rekening gehouden te worden met een uitzettingsvoeg, ongeacht de grootte van de mozaïek.

Plaatsen van de mozaïek

6| Corrigeren van voegen

Tijdens de plaatsing, alvorens de kleefcement tijd heeft gehad om uit te harden, is er nog steeds tijd om de spaties tussen de verschillende bladen aan te passen. Zodat alle spaties een uniforme grootte hebben.

Om dit te doen, snijdt u het blad met een mes en verhoogt of verlaagt u de mozaïek om zo de spatie evenredig met de andere te maken. Hiervoor gebruikt u best het Bisazza truweel. Dit is de meest delicate fase tijdens het plaatsen van de mozaïeken, maar de extra moeite wordt beloont met een prachtig resultaat.

Laat de mozaïeken nu 24 uur rusten.

Corrigeren van voegen

7| Voegen

Alvorens men kan starten met het voegen, moet al het poeder en de overtollige kleefcement van het oppervlak verwijderd worden. Bereid daarna de Bisazza epoxy Fillgel Plus voor. Giet hiervoor de inhoud van de verharder ("deel" B - 1kg) in de pasta ("deel A" - 2kg). Zorg ervoor dat de hele emmer leeg is. Mix daarna beide componenten met een mixer op een lage snelheid (600rpm), vervolg deze handeling totdat er een gladde massa gevormd wordt. OPGELET! Deze massa moet onmiddellijk verwerkt worden.

Bij het voegen van de wanden begint u steeds onderaan. Het voegsel wordt opgeschept met een truweel en daarna geplaatst op de Bisazza voegspaan. Begin met voegen door de voegspaan diagonaal te plaatsen ten opzichte van de mozaïekvellen en werk van onder naar boven. Herhaal deze beweging totdat alle gaten gevuld zijn. 

OPGELET! Zorg ervoor dat er geen overtollig epoxyvoegsel op de mozaïeken achter blijft, en gebruik steeds geschikte beschermende kledij.

Voegen

8| Reinigen

Nadat het epoxyvoegsel is aangebracht, is er maar een beperkte tijdspanne (zie klok) om de mozaïeken te reinigen. Start de reinigingsprocedure met het bevochtigen van de oppervlakte met een waterspray. Gebruik de Bisazza spons (of soortgelijke) om de mozaïeken af te vegen. Elk restje voegsel vormt hierdoor een emulsie en de gaten gaan glad achterblijven. Herhaal deze handeling zo vaak als nodig is op de volledige oppervlakte te reinigen. De Bisazza spons kan elke keer opnieuw gebruikt worden, zolang ze elke keer grondig gespoeld is met zuiver water.

OPGELET! Gebruik altijd schoon water om de mozaïeken te reinigen na het voegen.

Reinigen

9| Finale reiniging

Om alle vlekken definitief te verwijderen en de mozaïek te laten glanzen, herhaalt u alle reiniging procedures die hierboven vermeld staan. Blijf hiervoor altijd zuiver water gebruiken.

Na het voegen laat u de mozaïeken 4 volledige dagen rusten. Op die manier kan het kleefcement en het epoxyvoegsel evenredig uitharden.

10| Onderhoud

Om alle vlekken definitief te verwijderen en de mozaïek te laten glanzen, herhaalt u alle reiniging procedures die hierboven vermeld staan. Blijf hiervoor altijd zuiver water gebruiken.

Na het voegen laat u de mozaïeken 4 volledige dagen rusten. Op die manier kan het kleefcement en het epoxyvoegsel evenredig uitharden.

11| Bisazza Fillgel Plus

A. Fillgel Plus garandeert uniformiteit van kleur

  • De aanwezigheid van vlekken of de variatie in kleur, kan worden veroorzaakt door externe factoren zoals:
  • Foutief mengen van de componenten A en B.
  • Toevoegen van ongewenste componenten tijdens het mengen van de substantie (vb. water, alcohol etc.).
  • Slechte ventilatie in de ruimte waar de substantie gemaakt wordt, waardoor er verdamping ontstaat van de vloeistoffen die gebruikt worden om te wassen.
  • De betegelde oppervlakte meteen na het voegen bedekken met plastic vellen alvorens de Fillgel Plus volledig uitgehard is.
  • Reinigen van het oppervlak met overdreven agressieve detergenten.
  • Het product gebruiken in extreme temperaturen (te koud of te warm).
  • Aanwezigheid van achtergebleven water in de voegen voor het opvoegen.

B. Belangrijk
Het overmatig gebruik van potloden (pennen, markeerstiften, etc.) dient te worden vermeden. Lijnen die getrokken worden door de tegelzetter voor het leggen van de mozaïeken kunnen ook na het opvoegen zichtbaar blijven. Dit geldt voornamelijk wanneer er lichte kleuren epoxyvoegsel gebruikt worden. Daarom raden wij aan om een laser te gebruiken. Indien er geen laser voor de hand is, tekent u slechts heel dunne lijnen met potlood.

C. Wanneer niet te gebruiken
Gebruik geen Fillgel Plus voor het opvullen van uitzettingsvoegen. Gebruik hiervoor flexibele producten die hier wel voor geschikt zijn.

D. Fillgel Plus is waterwerend maar niet waterproof!